Codice prodotto RU1066e

APPLETON 151 proof Bot.60/70's 4/5 Quart 151 Proof OB-Soffiantino Import - Rum

BRAND / DISTILLERY APPLETON 151 proof

BOTTLED Bot.60/70's

CL 4/5 Quart

%ALC 151 Proof

BOTTLER OB-Soffiantino Import

EXTRA INFO - Rum

Prezzo € 275.00

Senza IVA