Product code RU0877E

CRUZAN RHUM 5yo Bot.90's 70cl 40%

BRAND / DISTILLERY CRUZAN RHUM

AGE 5yo

BOTTLED Bot.90's

CL 70cl

%ALC 40%

COUNTRY Virgin island

Not available